Tulevia Zoom esityksiä (päivitetty 3.11.2022) 

sivustoa ylläpitää harri.hemila@helsinki.fi

 


 

Lääketieteen filosofian verkosto järjestää esitelmätilaisuuden 29.11.2022 klo 18.00. 

 

Aihe: Diagnoosien muodostuminen mahdollisuuksien pelitilassa

Puhuja: LT, erikoislääkäri Johannes Routila, TY

Paikka: Zoom

 

Johannes Routila on lääketieteen ilmiötä koskevaa teoriaa kehittelevä korvalääkäri. Hänen semioottisen teoriansa lähtökohtina ovat oireen ja diagnoosin käsitteiden analysointi ja niiden tarkasteleminen merkkeinä. Hän toimii filosofian ja fenomenologisen tutkimuksen seuran puheenjohtajana ja viettää parhaillaan sapattivuotta tieteelliseen tutkimukseen keskittyen.

 

Katso kirjoitukset:

https://journal.fi/sla/article/view/94873

http://www.sffs.fi/diagnoosi.html

 

 

 

 

*************************  VANHOJA TALLENTEITA

 

2021-3-31

Pekka Louhiala:  Filosofiaa koronan aikaan

 

 

2019 Syksy  Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

 

 

Ääni ja PDF voi aukaista esim selaajan eri sivuille niin saa äänen taustalle ja kuvan katsottavaksi. Jos netin kautta tuleva ääni pätkii, voit kokeilla äänitiedoston lataamista omalle koneelle.

 

9.11.2019 Terveyden ja sairauden rajapinnalla


Sairauden kokemus Merleau-Pontyn ruumiinfenomenogiassa.
Joona Taipale,  ääni
Tiia-Mari Hovila, ääni


Kroonisessa kivussa ruumis ja mieli ovat erottamattomat.
Anneli Vainio, ääni

Kaikeen maailman dosentit.
Tuomo Vekkeli, ääni

Onko psykoterapia sairauden hoitoa?
Suoma Saarni, ääni

Onko psykoterapia sairauden hoitoa?

Vesa Talvitie + keskustelu, ääni

Vesa Talvitien animaatio 3 min

 

 

28.9.2019 Lääketieteen filosofian kysymyksiä
 

Alasdair MacIntyren "Hyveiden jäljillä" ja nykypäivän hyveet (Dos. Rauno Mäkelä)
Äänitallenne

Joogaa ymmärtää joogaamalla - jooga on muutosta (KT Marja Virmajoki)
Äänitallenne

Human risk of bias (Dos. Antti Malmivaara)
Äänitallenne

Argumentaatio depressiolääkekiistassa (LL Juha Rudanko)
Äänitallenne

Odysseus-sopimus (Prof. Matti Hakama)
Äänitallenne

Plasebon arvoitus (Dos. Pekka Louhiala)
Äänitallenne

 

#############################

2019 Kevät

Mitä diagnoosit ovat (dos. Esa-Pekka Takala)

Äänitiedosto

 

#############################################

2018 Syksy

The role of philosophy and other humanities in medical education
- European perspectives
Lauantai 10.11.2018

 

Introduction to the theme. Raimo Puustinen   Ei äänitallennetta

Why humanities matter in medical education? Amos Pasternack  
Äänitallenne

Integrating humanities into medical undergraduate curriculum - Örebro experience Rolf Ahlzen MD, PhD University of Karlstad, Sweden 
Äänitallenne

Humanities as an essential theme in undergraduate medical education. - German model
Florian Steger, Professor Ulm University, Germany

HH: Steger ei antanut lupaa laittaa PowerPointtia nettiin, mutta seuran sihteeriltä voi pyytää henkilökohtaiseen käyttöön

 

Ruumiin ja aivojen psykosomatiikkaa

Lauantai 29.9.2018 Tieteiden talo 

Ääni ja PDF voi aukaista esim selaajan eri sivuille niin saa äänen taustalle ja kuvan katsottavaksi

Joona Taipale: Ruumiin ja mielen dynamiikkaa
2018_9_29_JoonaTaipale.pdf   Power Point esitys
2018_9_29_JoonaTaipale.mp3   Äänitallenne esitys

Risto Koskinen: Näkökulmia psykosomatiikkaan
2018_9_29_RistoKoskinen.pdf Power Point esitys
2018_9_29_RistoKoskinen.mp3   Äänitallenne esitys

Päivi Hietanen: Vakava sairaus ja mieli - tulevatko potilaan tarpeet kuulluiksi?
2018_9_29_PaiviHietanen.pdf Power Point esitys
2018_9_29_PaiviHietanen.mp3   Äänitallenne esitys

Tuukka Raij: Mitä aivokuvista näkee?
2018_9_29_TuukkaRaij.pdf Power Point esitys
2018_9_29_TuukkaRaj.mp3   Äänitallenne esitys

Vesa Talvitie: Mitä aivokuvista ei näe?
2018_9_29_VesaTalvitie.pdf Power Point esitys
2018_9_29_VesaTalvitie.mp3   Äänitallenne esitys

 

#############################

2018 Kevät

dos. Lauri SoinneMitä on kriittinen ajattelu lääketieteessä?
2018_4_Soinne.pdf   Power Point esitys
Soinne_2018_4_24kbps.mp3   Äänitallenne esitys ja keskustelu

###############

2017 Syksy

LK, FT Samuli Salmi : Lääketieteen filosofiaa 4 kerran kurssi

Johdanto
2017_Salmi_1A_Johdanto.pdf       Power Point esitys
2017_Salmi_1A.mp3       Äänitallenne esitys ja keskustelu

Anamneesi
2017_Salmi_1B_Anamneesi.pdf       Power Point esitys
2017_Salmi_1B.mp3       Äänitallenne esitys ja keskustelu

Diagnoosi
2017_Salmi_2_Diagnoosi.pdf       Power Point esitys
2017_Salmi_2.mp3  Äänitallenne esitys ja keskustelu

Etiologia ja preventio
2017_Salmi_3_Etiologia.pdf       Power Point esitys
2017_Salmi_3.mp3  Äänitallenne esitys ja keskustelu

Prognoosi ja terapia
2017_Salmi_4_Prognoosi.pdf    Power Point esitys
2017_Salmi_4.mp3  Äänitallenne esitys ja keskustelu

 

SOTE uudistus:

Esitykset on nähtävissä YouTubessa:

Aamupäivä
0-14 min: Ritva Halila
14-59 min: Minna Harjula
59-1:28 min: Raimo Puustinen

https://www.youtube.com/watch?v=b_hsIuJ064M

Iltapäivä
0 - 55 min: Jaana Hallamaa  (55 min)

https://www.youtube.com/watch?v=LHQhCULM_t0

PDF tiedostona Vesa Ekroosin esitys
Ekroos_Sote_SLFS_2017_11_11.pdf

 

OHJELMA

10:00-10:15 Tilaisuuden avaus
Dos. Ritva Halila, STM

10:15-11:15 Keitä hoidetaan, kuka maksaa?
- sata vuotta suomalaista terveyspoliittista väittelyä

Dos. Minna Harjula TaY

11:15-12:15 Valinnanvapaus ja yksityisyys?
- eurooppalaisia terveydenhuollon järjestämismalleja

LL, FT, PhD Raimo Puustinen TaY

12:15 - 13:00 Lounas

13:00-14:00 Julkinen rahoitus, yksityinen tuotanto?
- raha ja etiikka uudessa SOTEssa

KTM Vesa Ekroos

14:00-15:00. Hyvinvointivaltio eettisenä kysymyksenä
Prof Jaana Hallamaa HY

15:00 Seminaarin päätös
Dos. Ritva Halila, STM

 

*********************************


Seuralla on tämän sinuston lisäksi Facebook-sivusto:

https://www.facebook.com/laaketieteenfilosofia

 


 

Lääketieteen filosofian seura ry on aloittanut toimintansa vuonna 1994,

se on rekisteröity vuonna 1998.

Lyhyt historiikki

Seuran tarkoituksena on edistää lääketieteen filosofian tutkimusta, tiedottaa uusista tutkimustuloksista, keskustella eri tahojen kanssa aihealueeseen liittyvistä kysymyksistä sekä olla luomassa lääketieteen filosofian määritelmiä ja suomenkielistä sanastoa.

Yhdistyksen tavoitteena on lisäksi edistää lääketieteen filosofian asiantuntemuksen huomioonottamista suomalaisessa terveydenhuollon ja sairaanhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa potilaan parhaaksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä hankkii ja levittää alaa koskevaa kirjallista ja muuta tietoa.

Seuran jäseneksi voi hakea yhdistyksen aihepiirin parissa toimiva henkilö. Yhdistyksen jäseneksi ottamisestä päättää yhdistyksen hallitus. Seuran jäseneksi haluava voi toimittaa yhdistyksen sihteerille lyhyen hakemuksen, jonka liitteenä on lyhyt curriculum vitae ja lyhyt selvitys, kuinka hakija on harrastanut lääketieteen filosofiaa.

Seuran perustajajäsenen Pekka Vuorian muistokirjoitus ja wiki-sivu:

http://www.laakarilehti.fi/liitossa/in-memoriam/in-memoriam-pekka-vuoria-9.5.1924-ndash-7.10.2016
http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2016/SLL482016-3107.pdf

https://www.hs.fi/muistot/art-2000002929025.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pekka_Vuoria

  

Tietosuojaseloste