HUOM! Yhdistyksen kotisivujen osoite on muuttunut, uusi osoite on http://laaketieteenfilosofia.yhdistysavain.fi

 

Tulevia Kokouksia ja Tilaisuuksia (päivitetty 4.10.2017) 

sivustoa ylläpitää harri.hemila@helsinki.fi


2017 Syksy

Lauantaina 11.11.2017 järjestetään Tieteiden talolla seminaari sote uudistuksesta:

Klo 10.00-15.00 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, Sali 104

 

Suomen SOTE-uudistus yhteiskuntaetiikan näkökulmasta

Seminaarin tarkoituksena on tarkastella suomalaisen terveydenhuollon järjestämistä yhteiskuntaeettisenä kysymyksenä ilman puoluepoliittisia tai ideologisia painotuksia.

 

Seuran ulkopuolisille osallistumismaksu on 50 euroa, jonka voi maksaa tilille

FI66 6601 0001 1578 25

Seminaariin voi ilmoittautua:  harri.hemila@fimnet.fi

 

 

OHJELMA

10:00-10:15 Tilaisuuden avaus
Dos. Ritva Halila, STM

10:15-11:15 Keitä hoidetaan, kuka maksaa?
- sata vuotta suomalaista terveyspoliittista väittelyä

Dos. Minna Harjula TaY

11:15-12:15 Valinnanvapaus ja yksityisyys?
- eurooppalaisia terveydenhuollon järjestämismalleja

LL, FT, PhD Raimo Puustinen TaY

 

12:15 - 13:00 Lounas

 

13:00-14:00 Julkinen rahoitus, yksityinen tuotanto?
- raha ja etiikka uudessa SOTEssa

KTM Vesa Ekroos

14:00-15:00. Hyvinvointivaltio eettisenä kysymyksenä
Prof Jaana Hallamaa HY

15:00 Seminaarin päätös
Dos. Ritva Halila, STM

 


 

*************************************************************

Syksyllä 2017 järjestetään lääkäreille kohdennettu kurssi lääketieteen filosofian peruskäsitteistä.

LK, FT Samuli Salmi pitää syksyllä 4 kerran koulutuksen työotsikolla
”Filosofiaa lääkäreille”

ja päiviksi on varattu keskiviikot 13.9, 27.9. 11.10 ja 25.10; aikana 18-20, Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Kurssilla keskustellaan tieteenfilosofian peruskysymyksistä lääkärin työn näkökulmasta.

Kurssipäivät ja aiheet ovat:


13.9.2017 Anamneesi
- Kliinisen työn tavoitteet ja potilas-lääkäri-vuorovaikutuksen episteemiset, moraaliset
ja semioottiset ulottuvuudet
- Oireen ja merkin käsitteet, sekä niiden eri merkitykset ja käyttöyhteydet
- Lääketieteellisen kielen erityisluonne
- Vuorovaikutuksen semiotiikka

27.9. 2017 Diagnoosi
- Diagnoosin syntaksi, semantiikka ja pragmatiikka
- Metodologisia kysymyksiä: Voiko kliinistä ajattelua ja päättelyä harjoitella? Kuinka
kehittää diagnostisia ajattelumalleja ja heuristiikkoja? Kuinka teoria ja käytäntö
kytkeytyvät yhteen kliinisessä työssä?
- Käsitevälineiden rakentaminen ja soveltaminen; diagnostinen luokittelu ja sairauksien
ontologia; differentiaalidiagnostiikka
- Diagnostinen päättely ja logiikka: Tarvitseeko lääkäri logiikkaa? Onko kliinisen
päättelyn logiikka erillinen logiikan laji?

11.10.2017 Prognoosi ja terapia
- Prognoosin kliininen merkitys
- Merkkilajit, prognoosin muodostaminen ja lääketieteen semiotiikka
- Prognoosi sosiaalisesti määräytyvänä ja määrittävänä toimintana
- Kliininen päätöksenteko ja terapeuttiset valinnat epävarmuuden tai riskien vallitessa
- Hoidon vaikuttavuus

25.10.2017 Etiologia ja preventio
- Kausaliteetti ja syyn käsite tieteessä yleensä sekä lääketieteessä erityisesti
- Riskitekijän käsite; yksilöllinen riski ja riskisuhde
- Preventio sosiaalilääketieteellisenä toimintaohjelmana: Onko preventio sosiaalista
insinööritaitoa?
- Etiologia ja sairauksien “perimmäiset syyt”
- Sairauden ja terveyden käsitteet lääketieteessä: Mitä lääketiede (pohjimmiltaan) on?
Onko se “rationaalinen” (C. Bernard) vai “romanttinen” (A. R. Luria) tiede, vai ehkä
molempia?


Paikka: Tieteiden talon sali 309, Kirkkokatu 6, Helsinki


*********************************


Seuralla on tämän sinuston lisäksi Facebook-sivusto:

https://www.facebook.com/laaketieteenfilosofia

 


 

Lääketieteen filosofian seura ry on aloittanut toimintansa vuonna 1994,

se on rekisteröity vuonna 1998.

Lyhyt historiikki

 

Seuran tarkoituksena on edistää lääketieteen filosofian tutkimusta, tiedottaa uusista tutkimustuloksista, keskustella eri tahojen kanssa aihealueeseen liittyvistä kysymyksistä sekä olla luomassa lääketieteen filosofian määritelmiä ja suomenkielistä sanastoa.

Yhdistyksen tavoitteena on lisäksi edistää lääketieteen filosofian asiantuntemuksen huomioonottamista suomalaisessa terveydenhuollon ja sairaanhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa potilaan parhaaksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä hankkii ja levittää alaa koskevaa kirjallista ja muuta tietoa.

Seuran jäseneksi voi hakea yhdistyksen aihepiirin parissa toimiva henkilö. Yhdistyksen jäseneksi ottamisestä päättää yhdistyksen hallitus. Seuran jäseneksi haluava voi toimittaa yhdistyksen sihteerille lyhyen hakemuksen, jonka liitteenä on lyhyt curriculum vitae ja lyhyt selvitys, kuinka hakija on harrastanut lääketieteen filosofiaa.