HUOM! Yhdistyksen kotisivujen osoite on muuttunut, uusi osoite on http://laaketieteenfilosofia.yhdistysavain.fi

 

Tulevia Kokouksia ja Tilaisuuksia (päivitetty 23.5.2017) 

sivustoa ylläpitää harri.hemila@helsinki.fi


2017 Syksy

 

Lauantaina 11.11.2017 järjestetään Tieteiden talolla seminaari sote uudistuksesta:

Suomen SOTE-uudistus yhteiskuntaetiikan näkökulmasta”

Tilaisuuden ohjelma on liitteenä.

Seminaarista tulee uusi ilmoitus syksyllä ja silloin kerätään ilmoittautumiset esimerkiksi ruokailun järjestämistä varten.

 

Syksyllä 2017 järjestetään lääkäreille kohdennettu kurssi lääketieteen filosofian peruskäsitteistä.

LK, FT Samuli Salmi pitää syksyllä 4 kerran koulutuksen työotsikolla
”Filosofiaa lääkäreille”

ja päiviksi on varattu keskiviikot 13.9, 27.9. 11.10 ja 25.10; aikana 18-20, Tieteiden talolla.

Kurssilla keskustellaan tieteenfilosofian peruskysymyksistä lääkärin työn näkökulmasta.

Tarkempia tietoja tulee elokuussa.

 


Seuralla on tämän sinuston lisäksi Facebook-sivusto:

https://www.facebook.com/laaketieteenfilosofia

 


Lääketieteen filosofian seura ry on aloittanut toimintansa vuonna 1994,

se on rekisteröity vuonna 1998.

Lyhyt historiikki

 

Seuran tarkoituksena on edistää lääketieteen filosofian tutkimusta, tiedottaa uusista tutkimustuloksista, keskustella eri tahojen kanssa aihealueeseen liittyvistä kysymyksistä sekä olla luomassa lääketieteen filosofian määritelmiä ja suomenkielistä sanastoa.

Yhdistyksen tavoitteena on lisäksi edistää lääketieteen filosofian asiantuntemuksen huomioonottamista suomalaisessa terveydenhuollon ja sairaanhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa potilaan parhaaksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä hankkii ja levittää alaa koskevaa kirjallista ja muuta tietoa.

Seuran jäseneksi voi hakea yhdistyksen aihepiirin parissa toimiva henkilö. Yhdistyksen jäseneksi ottamisestä päättää yhdistyksen hallitus. Seuran jäseneksi haluava voi toimittaa yhdistyksen sihteerille lyhyen hakemuksen, jonka liitteenä on lyhyt curriculum vitae ja lyhyt selvitys, kuinka hakija on harrastanut lääketieteen filosofiaa.